เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมด 

 

 

Visitors: 18,515